-->

Reasure İzleme Sistemi Nedir ?

Kamuya açık bina ve tesislerde Yangın Yönetmeliğine göre bulundurulması ve çalıştırılması zorunlu olan Yangın Alarm sistemlerinin uzaktan izlenerek Yangın alarmları ve /veya Sistem arızalarını bina sorumlularına ve Mahalli idare yetkililerine çok kısa sürelerde bildiren, sistemlerin periyodik bakım ve testlerinin sorumlularınca yaptırılmasını sağlayan ve raporlayan Yangın alarm sistemlerini uzaktan izleme sistemidir.

UZAK İZLEME SİSTEMİ TEMEL ÖZELLİKLERİ

- EN54-21 Standardına uygun üretilmiştir.

- EN54-21 Standardının bütün gerekliliklerini yerine getirmektedir.

- Sistem 7/24 365 gün kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

- Alarm ve/veya Arıza bilgisi (Min 10 sn – Max 30 sn) kullanıcılara iletilmektedir.

- Sistem alarm ve arıza kayıtları istenen sürede saklanmakta ve raporlamaktadır.

- Sisteme istenen sayıda tekil veya network yapıdaki yangın alarm paneli tanımlanabilir. Teorik olarak bir sınır yoktur.

- İşletme maliyeti çok ekonomiktir.

- GPRS/GSM hatları üzerinden

- Ethernet Hatları (LAN to WAN) üzerinden

- WiFi Hatları üzerinden (LAN to WAN) üzerinden

- 433/866 mhz frekansları üzerinden (Organize sanayi bölgelerindeki tesislere uygundur.)

- 128bit AES şifreli olarak yapılmaktadır.

- İstendiği hallerde Çift Hat yedekli GPRS/GSM hatları kullanılabilir.

- Sistem %100 güvenlidir, dışarıdan müdahale imkansızdır.

- İstendiği zaman GPRS/GSM ve Ethernet hatları aynı anda on-line yedekli kullanılabilir.

- Veriler güçlü veri merkezlerinde on-line yedekli 2 adet bulut sunucuda barındırılmaktadır.

- Bilinen bütün GPRS/GSM operatörleri ile tam uyumludur. (Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya vb)

- Şebeke enerjisinin var olup olmadığı on-line izlenebilir.

- Şebeke enerjisinin kesilmesi halinde Yangın alarm sisteminin bataryasının servis süresi izlenebilir.

- Bina/Tesisteki alarm veya arıza bilgisi Loop, Zone ve Dedektör adresi TAM OLARAK izlenebilir.

- Alarm veya arıza, Bina/tesisin mimari planı üzerinde noktasal olarak gösterilebilir.

- İstendiği takdirde bina/tesis CCTV kamera sistemi entegre edilebilir. Alarm noktası CCTV kameralarından online görülebilir alarm bildirimi teyid edilebilir.

- Alarm / Arıza bildirimleri Mobil Uygulamadan max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir

- Alarm / Arıza bildirimleri SMS ile max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir.

- Alarm / Arıza bildirimleri Sesli çağrı sistemi ile max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir.

- Alarm / Arıza bildirimleri e-mail ile max 30 saniyede kullanıcılara bildirilir.

- Sisteme istenen sayıda sorumlu tanımlanabilmektedir. (Kullanıcı adı, Şifre, Telefon, E-mail)

- Sistem bildirim onayları kayıt altına alınmaktadır.

- Yönetim ve raporlama yazılımı ile Kamuya çık bina ve tesislerdeki yönetmelikte tanımlanan sıralı sorumlular kayıt altına alınabilmektedir.

- Gerektiği hallerde kullanıcıların çalışma saatleri tanımlanarak bildirim hiyerarşisi sağlanabilir.

- Yangın alarm sistemi periyodik pakım ve testlerinde sistem “Servis” moduna alınarak yapılan işlemler kayıt altına alınır. Bakımı yapılmamış Panel, Loop, Zone, dedektör, buton, modül vb elemanların takibi yapılır.

- Periyodik servis sırasında, bakımı yapan yetkili servis firması ve teknik personeli kayıt altına alınır. Düzenlenen bakım raporu ile sistem kayıtları karşılaştırılarak süreç doğrulanır.

- Yönetim ve raporlama yazılımı üzerinden belirli zaman dilimlerinde alınan bildirimler raporlanarak yangın alarm sisteminin ihtiyaçları veya bina/tesisin gereksinimleri belirlenir. Gerekli iyileştirme ve önlemler alınabilir.

- Bina ve tesis GPS koordinat bilgileri kayıt edilir. Acil durumlarda ilk yardım ve müdehale ekiplerine en kısa güzergah bilgisi paylaşılabilir.

- Bina ve tesisin risk bilgileri kayıt altına alınabilir. Müdehale ekiplerine olay anında paylaşılabilir.