-->

Reasure Yangın Algılama Uzak İzleme Sistemi Nedir?

Kamuya açık bina ve tesislerde Yangın Yönetmeliğine göre bulundurulması ve çalıştırılması zorunlu olan Yangın Alarm sistemlerinin uzaktan izlenerek Yangın alarmları ve /veya Sistem arızalarını bina sorumlularına ve Mahalli idare yetkililerine çok kısa sürelerde bildiren, sistemlerin periyodik bakım ve testlerinin sorumlularınca yaptırılmasını sağlayan ve raporlayan uzaktan izleme sistemidir.

 

Reasure Uzak İzleme Sistemi Teknik Özellikleri

  - EN54-21 Standardına uygun üretilmiştir.

  - EN54-21 Standardının bütün gerekliliklerini yerine getirmektedir.

  - Sistem 7/24 365 gün kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

  - Alarm ve/veya Arıza bilgisi (Min 10 sn – Max 30 sn) kullanıcılara iletilmektedir.

  - Sistem alarm ve arıza kayıtları istenen sürede saklanmakta ve raporlamaktadır.

  - Sisteme istenen sayıda tekil veya network yapıdaki yangın alarm paneli tanımlanabilir. Teorik olarak bir sınır yoktur.

  - İşletme maliyeti çok ekonomiktir.

  - Bilinen bütün GPRS/GSM operatörleri ile tam uyumludur. (Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya vb).

  - Şebeke enerjisinin var olup olmadığı on-line izlenebilir.

  - Şebeke enerjisinin kesilmesi halinde Yangın alarm sisteminin bataryasının servis süresi izlenebilir.

  - Bina/Tesisteki alarm veya arıza bilgisi Loop, Zone ve Dedektör adresi TAM OLARAK izlenebilir.

  - Alarm veya arıza, Bina/tesisin mimari planı üzerinde noktasal olarak gösterilebilir.

  - İstendiği takdirde bina/tesis CCTV kamera sistemi entegre edilebilir. Alarm noktası CCTV kameralarından online görülebilir alarm bildirimi teyid edilebilir.

Reasure Uzak İzleme Sistemi İletişim Özellikleri

  - GPRS/GSM hatları üzerinden yapılabilir.

  - Ethernet Hatları (LAN to WAN) üzerinden yapılabilir.

  - WiFi Hatları üzerinden (LAN to WAN) üzerinden yapılabilir.

  - 433/866 mhz frekansları üzerinden (Organize sanayi bölgelerindeki tesislere uygundur.)

  - 128bit AES şifreli olarak yapılmaktadır.

  - İstendiği hallerde Çift Hat yedekli GPRS/GSM hatları kullanılabilir.

  - Sistem %100 güvenlidir, dışarıdan müdahale imkansızdır.

  - İstendiği zaman GPRS/GSM ve Ethernet hatları aynı anda online yedekli kullanılabilir.

  - Veriler güçlü veri merkezlerinde on-line yedekli 2 adet bulut sunucuda barındırılmaktadır.

Reasure Uzak İzleme Sistemi Bildirim Özellikleri

  - Alarm / Arıza bildirimleri Mobil Uygulamadan max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir

  - Alarm / Arıza bildirimleri SMS ile max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir.

  - Alarm / Arıza bildirimleri Sesli çağrı sistemi ile max 10 saniyede kullanıcılara bildirilir.

  - Alarm / Arıza bildirimleri e-mail ile max 30 saniyede kullanıcılara bildirilir.

  - Sisteme istenen sayıda sorumlu tanımlanabilmektedir. (Kullanıcı adı, Şifre, Telefon, E-mail)

  - Sistem bildirim onayları kayıt altına alınmaktadır.

  - Yönetim ve raporlama yazılımı ile Kamuya çık bina ve tesislerdeki yönetmelikte tanımlanan sıralı sorumlular kayıt altına alınabilmektedir.

  - Gerektiği hallerde kullanıcıların çalışma saatleri tanımlanarak bildirim hiyerarşisi sağlanabilir.

Reasure Uzak İzleme Sistemi Servis Özellikleri

  - Yangın alarm sistemi periyodik pakım ve testlerinde sistem “Servis” moduna alınarak yapılan işlemler kayıt altına alınır. Bakımı yapılmamış Panel, Loop, Zone, dedektör, buton, modül vb elemanların takibi yapılır.

  - Periyodik servis sırasında, bakımı yapan yetkili servis firması ve teknik personeli kayıt altına alınır. Düzenlenen bakım raporu ile sistem kayıtları karşılaştırılarak süreç doğrulanır.

  - Yönetim ve raporlama yazılımı üzerinden belirli zaman dilimlerinde alınan bildirimler raporlanarak yangın alarm sisteminin ihtiyaçları veya bina/tesisin gereksinimleri belirlenir. Gerekli iyileştirme ve önlemler alınabilir.

  - Bina ve tesis GPS koordinat bilgileri kayıt edilir. Acil durumlarda ilk yardım ve müdehale ekiplerine en kısa güzergah bilgisi paylaşılabilir.

  - Bina ve tesisin risk bilgileri kayıt altına alınabilir. Müdehale ekiplerine olay anında paylaşılabilir.

YAZILIM MODÜLLERİ

YÖNETİM YAZILIMI

  - Her bina/tesise kullanıcı yetkileri dahilinde kullanımlarına açıktır.

  - Yangın alarm sistemlerinde oluşan alarm/arıza bilgilerini on-line izleyebilirler

  - Kullanıcı tanımlayabilir ve yetkilendirebilirler

  - Geçmişe yönelik bildirimleri raporlayabilirler

MOBİL UYGULAMA

  - Apple store ve Andriod Play den ücretsiz indirilebilir.

  - Kullanıcı adı ve şifre ile yetkilendirilmiş kullanıcılar kullanabilirHitachi

  - Yönetici tarafından kullanıcı yetkileri sınırlandırılabilir.

  - Gönderilen bildirimlerin teslim edildiği ve okunduğu bilgisi kayıt edilir.

SMS MODÜLÜ

  - Siteme tanımlanmış kullanıcılar hiyerarşik çalışma zamanlarında OTP (One Time Password) mesaj ile bilgilendirilir.

  - OTP SMS öncelikli bir mesaj çeşidi olup maksimum 3 dk içerisinde kullanıcısına teslim edilmektedir.

  - Teslim edilen ve edilmeyen SMS mesajlar raporlanabilmektedir.

SESLİ ÇAĞRI MODÜLÜ

  - Yangın Alarm sistemlerinden gelen Alarm veya arıza bildirimlerinde sisteme tanımlı kullanıcılara dijital hatlar üzerinden 15 saniyelik bir sesli mesaj okunmaktadır.

  - Sesli mesaj içeriği standard veya loop, zone, dedektör adresi bilgisi içerebilmektedir.

  - Sesli çağrının karşılandığı veya red edildiği raporlanabilmektedir.

OTOMATİK E-MAIL

  - Yangın Alarm sistemlerinden gelen Alarm veya arıza bildirimlerinde sisteme tanımlı kullanıcılara mail olarak gönderilmektedir.

  - Gönderilen mailin teslim edildiği ve okunduğu bilgisi kayıt edilir.

PERİYODİK BAKIM MODÜLÜ

  - Reasure Uzak izleme sistemi SERVİS moduna alınabilir.

  - Servis veren firma ve personel bilgilerinin kayıt alınabilir.

  - Servis sırasında sadece servis yetkilileri ve refakatçi bina sorumlusu bildirimleri alır.

  - Test edilen yangın alarm sistemi elemanları adres bazında kayıt altına alınır.

  - Periyodik bakım sonucunda servis firması raporu ile sistemin üreteceği rapor karşılaştırılarak DOĞRULANIR.!

SİSTEM BİLEŞENLERİ

REASURE 2G2 DATA MODEM

  - 3 ayrı TCP/IP sunucusu ile haberleşme

  - 2 adet kontak girişi

  - RS232 / RS485 / CANBUS / MODBUS / USB bağlantısı

  - 2G haberleşme

  - Uzaktan veya USB/RS232 ara yüz ile yapılandırma

  - Her 30-1800 saniye test sinyali ve SMS raporu

  - AES128 uçtan uca şifreleme

  - SMS İzleme

  - Yedek besleme kaynağı

REASURE 16IN4O

  - REA E2 Data Modem haberleşme

  - REA 2G2 Data Modem haberleşme

  - 16 izleme girişi

  - 4 röle çıkışı (24V DC 1A)

  - Küçük ve Estetik tasarım

REASURE Z8

  - REASURE E2 Data Modem haberleşme

  - REASURE 2G2 Data Modem haberleşme

  - 16 Analog / Digital izleme girişi

  - 8 Röle çıkışı (24V DC 1A, Opsiyonel)

  - 8 zone giriş

  - RS485 bağlantısı (Opsiyonel)

  - RS232 bağlantısı (Opsiyonel)

Alarm yok vana kapalı

Alarm yok vana kapalı

Detay
İnovasyon Ödülü

İnovasyon Ödülü

Detay
Yasal Sorumluklar

Yasal Sorumluklar

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Detay